دبستان دوره اول و دوم

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد

گوشه ای از فعالیت های دبستان مهرگان

رتبه های برتر دبستان پسرانه مهرگان

(بدون کیف-هوشمند-دوزبانه)

جوایز

جشن ها و مناسبت ها

آستانه، خیابان فردوسی، کوچه فتح المبین

09118411387

01341139000

Top